04. Present Simple

Present Simple Czas Present Simple jest najprostszym (jak wskazuje sama nazwa, „simple” znaczy: prosty) i naj- częściej używanym czasem. Czas Present ...

9 downloads 32 Views 1MB Size