09. Analiza ekonomiczna - zadania

ZADANIA Zadanie 1 W gospodarce w latach 2003-2005 produkowane są 3 dobra: A, B i C. Wypełnij podaną tabelę i oblicz: a) nominalną i realną wartość pro...

3 downloads 6 Views