16_Mars - planeta z opowiastek

Lekcja Temat: Mars – planeta z opowiastek. Ta mała planeta, o średnicy 6800 km, jest oddalona ...

5 downloads 0 Views