2013 Stephen King-Doktor Sen

Kiedy rzępoliłem na gitarze rytmicznej w zespole o nazwie The Rock Bottom Remainders, na koncertach grywał z nami Warren Zevon. Warren był miłośnikiem...

9 downloads 23 Views 3MB Size