2B - VaR

Ćwiczenia 4 VaR - pozycje proste 1. Instytucja finansowa gromadzi dane i regularnie szacuje parametry wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka rynkowego dla...

7 downloads 23 Views