3. Stephen King - Lsnienie

STEPHEN KING Lśnienie Przeło˙zyła: Zofia Zinserling * * * Jest to jeden z najlepszych współczesnych horrorów. Nastrój grozy i napi˛ecia pot˛eguje si˛e ...

14 downloads 31 Views 1MB Size