6. DD UR TENS MENS (30.03.16, 06.04.2016)

Prądy małej częstotliwości
 Prądy DD, UR, TENS, MENS Fizjoterapia Studia stacjonarne Iº rok akademicki 2015/2016 Prądy Diadynamiczne (DD, prądy Bernar...

16 downloads 33 Views 6MB Size

Recommend Documents

Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl Pobrano z www.chipper.pl