Analiza ankiety

Analiza ankietyOpis Grupy badawczej Badana grupa liczyła 100 osób, przeważającą część respondentów stanowiły kobiety 76%, mężczyźni to 24%. 95% badany...

5 downloads 8 Views