Analiza matematyczna

0. ZBIORY I FUNKCJE LICZBOWE 0.1 ZBIORY LICZB { },...3,2,1=N – zbiór liczb naturalnych { },...2,1,0 ±±=Z – zbiór liczb całkowitych ⎭ ⎬ ⎫ ⎩ ⎨ ⎧ ∈∈= NqZ...

4 downloads 13 Views