Analiza pisma

Analiza pisma ręcznego - Grafologia Psychologia pisma określana jest terminem „grafologia”. Termin ten oznacza w istocie naukę o pisaniu (grafo - w ję...

5 downloads 10 Views