Baldacci David - Oddzial 666

DAVID BALDACCI ODDZIAŁ 666 Dla Bernarda Masona, niezłomnie uczciwego i szczerego oraz pamięci Franka L. Jenningsa, który znaczył tak wiele dla tak wie...

6 downloads 6 Views