Baldacci David - Wladza absolutna

DAVID BALDACCI WŁADZA ABSOLUTNA przełożył MICHAŁ MADALIŃSKI ROZDZIAŁ PIERWSZY Lekko trzymał kierownicę, a auto, bez świateł, toczyło się chwilę i zatr...

5 downloads 8 Views