C++ Lekcja nr 1 - NOTATKI

JĘZYK C++ JAK DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU BIBLIOTEKĘ: #include(np. iostream) iostream = biblioteka strumieni wejścia i wyjścia JAK PISAĆ PO EKRANIE cout...

4 downloads 0 Views