Chelmicka Joanna - Wprowadzenie do EFT Techniki Emocjonalnej Wolnosci

Joanna Chełmicka Wprowadzenie do EFT Techniki Emocjonalnej Wolności Treści prezentowane w podręczniku niekoniecznie odzwierciedlają sposób myślenia Ga...

13 downloads 13 Views 2MB Size