David Baldacci -- Manipulacja

Przełożył JERZY MALINOWSKI Po co marnować czas na odkrywanie prawdy, skoro można tak łatwo ją wykreować? - Cytowana osoba poprosiła o anonimowość, pon...

6 downloads 8 Views