Dziennik Praw 1918 nr 3 poz 3

Loading...
Przedruk. R. 1918 NIK KRÓLESTWA ł'ULSKIEGO. WARSZAWA. J'C! 3. 18 lutego 1918. Treść: 3. Dekret w przedmiocie Przepisów Tymczasowych o Moratorjum w okr...

2 downloads 22 Views 1MB Size
Loading...
Loading...

Recommend Documents

No documents