Hartman .R. - Serafina tom 1

Loading...
Dla mniej. prolog Pamiętam swoje narodziny. Właściwie, pamiętam czas przed nimi. Nie było w nim świat ła, tylko muzyka – trzeszczenie stawów, szmer kr...

11 downloads 19 Views 2MB Size
Loading...
Loading...