histologia 2

Egzamin praktyczny z histologii. Lekarski 2010/2011. Part2. Rozpoznanie: Włókna nerwowe izolowane. ● Preparat niebarwiony, utrwalony i wyczerniony osm...

30 downloads 22 Views 11MB Size