histologia - test - 2oo6

1. mikrofilamenty aktynowe charakteryzuje: a)polaryzacja i dynamiczna niestabilność b) wchodzą w skład desmosomów c) mogą ulegać interakcji z miozyną ...

15 downloads 17 Views 55KB Size