kolokwium; osmoza i bufory

1. Osmoza Podstawowe parametry charakteryzujące właściwości fizyczne roztworów: • Prężność pary nasyconej nad r-rem. • Temp. Krzepnięcia • Temp. Wrzen...

11 downloads 31 Views 52KB Size