Luckman Thomas - Niewidzialna religia notatki opracowanie

Rozdział I: Religia, Kościół i socjologia Można się rozczarować, gdy próbuje się we współczesnej socjologii religii znaleźć teoretyczną ważkość. Zewnę...

8 downloads 25 Views 119KB Size