Magazyn Science Fiction nr 1

Andrzej Ziemiański Toy Toy Song... Toy Iceberg otworzyła wielkie drzwi ozdobione napisem "Prywatny detektyw. Paul Iceberg i..." Widząc to cholerne "i"...

4 downloads 0 Views