Magnolia - Palmer Diana (2)

1 1900 Ulice Atlanty rozmokły od deszczu, a zaprzężone do powozów konie z trudem przedzierały się przez Peachtree Street. Claire Lang przyglądała się ...

10 downloads 20 Views 1MB Size