marketing notatki na kolokwium nr 1

1. SWOT – jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania st...

15 downloads 26 Views 982KB Size