Most Wanted 02 - Samotnik z wyboru

ROZDZIAŁ PIERWSZY Był ciepły wiosenny dzień. Nick Reed odczuwał znajomy niepokój. Do niedawna pobyt w Houston i praca w agen­ cji detektywistycznej Da...

7 downloads 18 Views 535KB Size