NEGOCJACJE WYKLAD I

NEGOCJACJE TEMATYKA:TEMATYKA: 1. WPROWADZENIE DO TEORII NEGOCJACJIWPROWADZENIE DO TEORII NEGOCJACJI 2. ETAPY NEGOCJACJI2. ETAPY NEGOCJACJI 3. NEGOCJAT...

21 downloads 32 Views 633KB Size