Notatki komputer kolos 1

X Gdyby ... było takie samo to wynosiło by X M 50% ... było większych (bądź równych) M a 50% mniejszych (badz równych) M D Najczęstszy ... wynosi D Q1...

4 downloads 0 Views

Recommend Documents

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned