notatki pe

Metody oceny stanu zdrowia populacji 1. Do czego ich potrzebujemy - decydenci cha monitorowc zdriwie obywakteli - ocena polityki spolecznej i zdrowotn...

5 downloads 7 Views