notatki skikiewicz

I Metody prognozowania Prognozowanie – racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń Własności prognozy: - odnosi się do określonej przyszłości...

35 downloads 24 Views 682KB Size

Recommend Documents