Oko za oko - Sack John

John Sack OKO ZA OKO Przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. mścili się na Niemcach Tłumaczył: Roman Palewicz Wszystkim tym, którzy zmarli a tak...

19 downloads 33 Views 1MB Size