Palmer Diana - 19 - Hart 2 - Ukochany

DIANA PALMER Ukochany PROLOG Simon Hart siedział samotnie w drugim rzędzie, zarezerwo­ wanym dla członków rodziny. Wprawdzie nie był spokrewniony z Jo...

11 downloads 21 Views 541KB Size