Palmer Diana - Magnolia(2)

1 1900 Ulice Atlanty rozmokły od deszczu, a zaprzężone do powozów konie z trudem przedzierały się przez Peachtree Street. Claire Lang przyglądała się ...

13 downloads 21 Views 1MB Size