Prawo handlowe #2

1.Komisant zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży ruchomości: a)na rachunek komitenta w jego imieniu b)w imieniu własnym na swój rachunek c)na rachune...

13 downloads 23 Views 122KB Size