pytania 9 i 10

9. Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej: Spółka cywilna – Nie posiada osobowości prawnej i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa;...

5 downloads 0 Views

Recommend Documents