Sack John - Oko za oko

Teraz 204 John Sack OKO ZA OKO Przemilczana historia Żydów, którzy w 1945 r. mścili się na Niemcach Tłumaczył: Roman Palewicz Wszystkim tym, którzy zm...

31 downloads 24 Views 1MB Size