Serce z lodu-Diana Palmer

DIANA PALMER Serce z lodu PROLOG Dawson Rutherford przystanął niepewnie na schodach przed domem Mercerow. Gdy lokaj otworzył rzeźbione drzwi, gość usł...

22 downloads 52 Views 549KB Size