Test histologia cz (2)

1. 2. 3. 4. 5. Podział włókien na A, B, C: ze względu na średnicę Wskaż zdanie błędne dotyczące synapsy: a. błonę presynaptyczną tworzy końcowy odcine...

5 downloads 28 Views 31KB Size