Test histologia cz

1. Podział włókien na A, B, C: ze względu na średnicę 2. Wskaż zdanie błędne dotyczące synapsy: a. błonę presynaptyczną tworzy końcowy odcinek neurytu...

8 downloads 19 Views 31KB Size