Thomas Harris - 3 Hannibal

THOMAS HARRIS Hannibal Przekład Jerzy Kozłowski 2 Część I Waszyngton 3 Rozdział l Mógłbyś pomyśleć, że dzień taki jak ten aż rwie się do świtania... F...

15 downloads 27 Views 2MB Size