UkladNerwowy I lekarski 2011.1

1 2 Elektrofizjologia komElektrofizjologia komóórki nerwowejrki nerwowej Wewnątrz komórki w przewadze występują anionyaniony organiczneorganiczne oraz...

88 downloads 10 Views 6MB Size