Wstp do analizy bdu pomiarowego

PODSTAWOWE WZORY W CZĘŚCI I Zapis (rozdział 2) (zmierzona wartość x) = x n p + 8x. (s. 28) Sx Niepewność względna (s. 41) i-^npl Przenoszenie niepewno...

97 downloads 59 Views 12MB Size