wyklad 2-4

WYKT,AD 2 TECHNOLOGIA CERAMICZNA JAKO DZIAT, TECHNOLOGII CHENTICZNEJ PLAN l. Dcfnicieceramiki" 2. Co to jest tcchnologie. 3. Teehndogia chcmiczn4. 4. ...

29 downloads 36 Views 7MB Size

Recommend Documents

I cnru,MtKA zAAwANSowANA --- p.-.r\ Zmwlnsowul ceramika konstrnkcyina . materialy a:otkowe . materialy: tlenku cyrkonu QI/) - ZrO2 . materialy : mullitu: iAltOS2S|Ot . materialy. tlenku glinu - o AltOt . materialy:1ryglika la:enu- SiC . vl6knazSiC iA