wyklad 2

Ludzie i zwierzęta • zawieranie sojuszy (polityka) • rozprzestrzenianie się zwyczajów (kultura) • empatia (moralność) • umiejętności leżące u podstaw ...

7 downloads 0 Views

Recommend Documents