wyklad 3

Ile mózgu potrzeba aby normalnie funkcjonować? • medycyna: można funkcjonować bez móżdżku, tylko z jedną półkulą, zauważalne objawy choroby Alzheimera...

6 downloads 0 Views