wyklad 4

Hanna Kmita Życie na poziomie molekularnym 1 Hipoteza Gaji vs hipoteza Medei • niekontrolowany wzrost liczebności gatunków • toksyczne produkty przemi...

9 downloads 0 Views

Recommend Documents

Technologia zywnosci, wyklad 4 - 13.03.14Grzyby Podzial grzybow - grzyby uprawne (hodowlane) - pieczarki, boczniaki, grzyby chinskie i japonskie, pier...

I cnru,MtKA zAAwANSowANA --- p.-.r\ Zmwlnsowul ceramika konstrnkcyina . materialy a:otkowe . materialy: tlenku cyrkonu QI/) - ZrO2 . materialy : mullitu: iAltOS2S|Ot . materialy. tlenku glinu - o AltOt . materialy:1ryglika la:enu- SiC . vl6knazSiC iA