wykres 2 wcim lab 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 Temperatura[⁰C] Odległość od termopary T1 [m] Pomiar nr 2 Sekcja grzejna z mosiądzu o średnicy...

8 downloads 43 Views 29KB Size