Zadania 1, 2

1. Cechy fizyczne gruntów 1. Gęstość objętościowa piasku wysuszonego wynosi ρ = 1.68 g/cm3 . Jaka jest jego gęstość objętościowa w stanie pełnego nasy...

13 downloads 29 Views 113KB Size