Zadania 1-3_UW

Zadanie 1 Określić kwotę, jaką otrzyma w formie rozliczenia użytkownik wieczysty z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego przed terminem wie...

4 downloads 33 Views 68KB Size