zadania 1 dom

1. Dla reakcji 2A + B  C+ 3D szybkość tworzenia związku D wynosi 10-2 mol*dm3 *s-1 . Jaka jest szybkość reakcji oraz szybkość tworzenia i zużywania p...

7 downloads 28 Views 190KB Size