zadania 2 dom

Rząd zerowy: A P = ; = − ; / = Rząd pierwszy AP = ∗ ; = − ; / = Rząd drugi A+B P (CA = CB) = ∗ ; = ∗ ∗ ( − ) ; / = ∗ Rząd drugi A +B P, (CA ≠ CB) ...

6 downloads 30 Views 333KB Size